05.26.2013 - Пожелание церкви Шакопи от Владимира Кулакова